Vertybės

 

 

 

vertybes

UAB “ITCC” teikia itin didelį dėmesį darbuotojų saugos ir sveikatos politikos vystymui ir įgyvendinimui, siekiant užtikrinti visų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi darbo vietoje.

Tam tikslui pasiekti įmonė turi kvalifikuotus darbuotojus, prižiūrinčius darbuotojų saugą ir sveikatą projektų vykdymų metu. Mūsų saugos specialistai koordinuoja ir kontroliuoja rizikos prevenciją, sprendžia techninius klausimus atliekant skirtingus darbus, dalyvauje darbo zonoje rengiamuose saugos pasitarimuose, užtikrina projekto dokumentuose nustatytų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių laikymąsi.